Logo for Andersen SEO Tjenester i Oslo

Personvernerklæring

Innholdsfortegnelse

1. Juridisk informasjon

Dette personvernreglementet informerer om hvordan Andersen SEO Tjenester (heretter også referert til som “Kontroller”, “Eier”, “vi”, “oss” eller “vår”) behandler informasjon og personopplysninger på nettsiden https://seotjenester.no/ samt eventuelle andre medieformer, mediekanaler, mobilnettsteder eller mobile applikasjoner knyttet til eller på annen måte tilknyttet (heretter – nettsiden).

Vi streber etter å beskytte all personlig informasjon vi mottar eller genererer. Denne personvernerklæringen (“Personvernreglement” eller “Reglement”) forklarer våre praksiser for databeskyttelse for våre besøkende. Denne personvernerklæringen forklarer også arten av den personlige informasjonen vi samler inn, måten vi samler den inn på, formålet med innsamlingen, og hvordan vi bruker, behandler, beskytter og deler den.

Vennligst les hele dette personvernerklæringen før du sender informasjon til denne nettsiden. Ved å få tilgang til eller bruke denne nettsiden til ethvert formål og ved å sende inn personlig informasjon til oss, samtykker du til vilkårene og betingelsene i dette reglementet. Hvis du er uenig med noen del av dette personvernreglementet, vennligst ikke bruk denne nettsiden eller noen av våre andre tjenester, og del ikke personlig informasjon med oss.

Databehandler: Andersen SEO Tjenester, juridisk adresse: Lassons gate 3, 0270 Oslo, Norge.

Kontaktinformasjon: e-postadresse: kontakt@seotjenester.no, telefon: +47 923 55 375.

2. Definisjoner og juridiske referanser

Personopplysninger (eller Data) – All informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon – inkludert et personlig identifikasjonsnummer – tillater identifisering eller identifiserbarhet av en fysisk person.

Bruksdata – Informasjon som samles inn automatisk via denne nettsiden (eller tredjepartstjenester som brukes på denne nettsiden), som kan inkludere: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som brukes av brukerne som besøker denne nettsiden, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen som mottas som svar, den numeriske koden som indikerer statusen for serverens svar (vellykket utfall, feil, etc.), opprinnelseslandet, egenskapene til nettleseren og operativsystemet som brukes av brukeren, ulike tidsdetaljer per besøk (for eksempel tiden som brukes på hver side innen nettsiden) og detaljer om den fulgte banen på nettsiden med spesiell referanse til rekkefølgen på besøkte sider, samt andre parametere om enhetens operativsystem og/eller brukerens IT-miljø.

Bruker – Individet som bruker denne nettsiden, som med mindre annet er angitt, sammenfaller med den registrerte.

Registrert – Fysisk person som personopplysningene refererer til.

Databehandler (eller Dataansvarlig) – Den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndighet, etat eller annen enhet som behandler personopplysninger på vegne av Kontrolleren, som beskrevet i dette personvernreglementet.

Databehandler (eller Eier) – Den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndighet, etat eller annen enhet som alene eller sammen med andre, bestemmer formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltakene knyttet til driften og bruken av denne nettsiden. Databehandleren, med mindre annet er spesifisert, er Eieren av denne nettsiden.

GDPR – Forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri bevegelighet av slike data.

3. Innsamling av data

Denne delen forklarer generelt kildene fra hvilke vi samler inn og behandler personlig informasjon, samt måtene vi gjør dette på.

3.1 Bestill våre tjenester

Når du bestiller våre tjenester, vil din kontaktinformasjon, betalingsinformasjon og identifikasjonsinformasjon bli brukt for å behandle bestillingen din og levere våre tjenester.

3.2 Meld deg på vårt nyhetsbrev

Når du abonnerer på vårt nyhetsbrev, vil din e-postadresse bli brukt for å sende oppdateringer, nyheter og annen kommersiell informasjon.

3.3 Kontakt oss

Hvis du kontakter oss angående noen av tjenestene (via e-post), kan vi samle inn og beholde kontaktinformasjonen din og kommunikasjonen din med det formål å håndtere din henvendelse og beholde registre over kommunikasjon.

3.4 Andre innsamlingsmetoder

Vi samler inn personlig informasjon på forskjellige måter og metoder, inkludert følgende:

 • Når du frivillig sender inn personlig informasjon til oss, kommuniserer med oss, betaler for tjenestene våre som kan vises på nettsiden vår, eller bruker noen av tjenestene våre;
 • Når du besøker nettsiden vår, kan vi samle inn lokasjons- og annen informasjon fra nettleseren du bruker;
 • Når kommunikasjonen din med oss gir oss visse tekniske opplysninger, som for eksempel internettprotokoll (IP) -adresse, nettlesertype, tidssoneinnstilling og lokasjon, enhetens operativsystem og andre teknologier du bruker for å få tilgang til nettsiden vår eller på annen måte kommunisere med oss;
 • Fra tredjeparter og offentlige kilder, inkludert fra dataanalyseleverandører for våre egne sosiale mediesider, som Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn;

4. Innsamlet data

Den personlige informasjonen vi samler inn varierer etter bruker, transaksjon og formål, men vårt primære formål er den effektive og tilfredsstillende gjennomføringen av vår virksomhet og for relaterte juridiske formål.

Brukerne er ansvarlige for eventuelle tredjeparts personopplysninger som er innhentet, publisert eller delt gjennom denne nettsiden, og bekrefter at de har tredjepartens samtykke til å gi Data til Eieren.

Dataene om brukeren samles inn for å tillate Eieren å levere tjenestene sine, overholde sine juridiske forpliktelser, svare på håndhevningsforespørsler, beskytte sine rettigheter og interesser (eller de til brukerne eller tredjeparter), oppdage ondsinnet eller svindelaktig aktivitet, samt kontakte brukeren og sende e-poster ved bruk av e-postlister. Brukere som er usikre på hvilke personopplysninger som er påkrevd, oppfordres til å kontakte Eieren.

Generelt samler vi følgende data

 • Informasjon som brukeren gir når de kommuniserer ved hjelp av nettsiden vår eller bestiller produktene våre;
 • Informasjon vi får fra en tredjepart, som en nettside- eller nettstedsleverandør, om bruk av nettsiden vår på tredjepartsnettsteder eller enheter;
 • Lokasjonsinformasjon, inkludert lokasjonsinformasjon som leveres av en mobil eller annen enhet som samhandler med nettsiden vår (inkludert via beakonteknologi), eller som er knyttet til IP-adressen din, der vi er tillatt av loven å behandle denne informasjonen;
 • Aktivitetsinformasjon om bruken din og bruken av enhver person(er) du autoriserer gjennom kontoen din på nettsiden vår, som tjenestene du tilbyr, hvor ofte du bruker tjenestene våre, og dine preferanser; og
 • Bruks-, visnings-, tekniske- og enhetsdata når du besøker nettsiden vår på tredjepartssteder eller nettsteder, eller åpner e-postene vi sender, inkludert nettleser- eller enhetstype, unik enhetsidentifikator og IP-adresse.

Vi samler inn følgende kategorier personopplysninger for følgende aktiviteter

Vi samler inn følgende kategorier personopplysninger for følgende aktiviteter

5. Hensikten med datainnsamling

Vi bruker den personlige informasjonen som vi samler inn eller mottar fra våre brukere til de formål som er beskrevet i dette reglementet, og for andre forretningsformål tillatt ved lov, inkludert utvikling, levering og utførelse av våre tjenester, deling med våre tilknyttede selskaper for relaterte forretningsformål, og som følger:

 • Å kontakte deg: For å kontakte deg via e-post, telefonsamtaler eller andre tilsvarende former for elektronisk kommunikasjon.
 • Å levere tjenester og behandle bestillinger.
 • Å håndtere dine henvendelser: For å delta i og håndtere dine henvendelser til oss.
 • Å svare på dine forespørsler og spørsmål, løse tvister, etterforske og håndtere dine bekymringer, og overvåke og forbedre våre svar;
 • For testing, forskning, analyse, og utvikling av produkter og tjenester, inkludert for å forbedre vår nettside og tjenester;
 • For å lette og behandle transaksjonene dine med oss og våre tredjeparts tilknyttede selskaper og forretningspartnere, hvis vi velger å tilby disse tjenestene;
 • Å svare på forespørsler fra rettshåndhevelse og som påkrevd i henhold til gjeldende lover, domstolsavgjørelser eller myndighetsreguleringer;
 • For andre formål: Vi kan bruke dine opplysninger til andre formål, som dataanalyse, identifisering av bruksmønstre, vurdering av effektiviteten av våre kampanjer, og for å evaluere og forbedre vår tjeneste, markedsføring og din opplevelse.

6. Metoder for dataprosessering

Andersen SEO Tjenester tar egnede sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert tilgang, offentliggjøring, endring eller uautorisert ødeleggelse av Data.

Dataprosesseringen utføres ved bruk av datamaskiner og/eller IT-aktiverte verktøy, etter organisatoriske prosedyrer og modi som er strengt knyttet til de angitte formålene. I tillegg til Andersen SEO Tjenester, kan Data i noen tilfeller være tilgjengelig for visse typer ansvarlige, involvert i driften av denne nettsiden (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk, systemadministrasjon) eller eksterne parter (slik som tredjeparts tekniske tjenesteleverandører, postleverandører, hostingtjenesteleverandører, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer) som er utnevnt, om nødvendig, som databehandlere av Andersen SEO Tjenester. Den oppdaterte listen over disse partene kan etterspørres fra Eieren når som helst.

7. Overførsler og deling av data

Avhengig av brukerens plassering kan dataoverføringer innebære overføring av brukerens Data til et land som er annerledes enn deres eget. Hvis en slik overføring finner sted, kan brukere få mer informasjon ved å sjekke de relevante seksjonene i dette dokumentet eller ved å henvende seg til Andersen SEO Tjenester ved hjelp av de opplysningene som er oppgitt i kontaktseksjonen.

Andersen SEO Tjenester lagrer og behandler dine personlige data innenfor Den europeiske unionen (EU)/Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Hvis dine personlige data behandles utenfor EU/EØS, vil vi be om spesifikk samtykke fra brukeren.

Vi kan dele dine personlige data med følgende mottakere:

 • Interne mottakere – Dine personlige data vil bare bli delt med autoriserte ansatte som trenger tilgang for å oppfylle sine forpliktelser (f.eks. supportteam, utviklere, etc.). Våre ansatte er spesielt opplært og gjort oppmerksomme på følsomheten til dine personlige data og kravene som er nødvendige for å sikre beskyttelsen av dine personvernrettigheter.
 • Databehandlere – For å kunne tilby tjenestene kan Andersen SEO Tjenester overføre dine personlige data til andre enheter som fungerer som databehandlere.
 • Partnere og tredjeparter – For å kunne tilby tjenestene kan Andersen SEO Tjenester overføre dine personlige data til tredjeparts tjenesteleverandører.
 • Juridiske, administrative og andre offentlige myndigheter Andersen SEO Tjenester kan være nødt til å dele eller avsløre noe av dine personlige data hvis det kreves av loven, av en forespørsel fra en kompetent myndighet, for å etterkomme en domstolskjennelse, for å oppnå juridiske rettsmidler eller for å forsvare Andersen SEO Tjenesters rettigheter, for å bidra til etterforskninger (f.eks. svindel, identitetstyveri, etc.).

8. Bevaringstid

Personlige data skal behandles og lagres så lenge det er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for. Derfor:

 • Personlige data som er samlet inn for formålene med en kontrakt mellom Andersen SEO Tjenester og brukeren, skal oppbevares så lenge det er en kontrakt mellom partene.
 • Personopplysninger som er samlet inn for formålene med samtykke fra brukeren, vil bli oppbevart så lenge brukeren har gitt samtykke.
 • Personlige data som er samlet inn for formålene med eierens legitime interesser, skal oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppfylle slike formål. Brukere kan finne spesifikk informasjon om de legitime interessene som forfølges av eieren innenfor relevante seksjoner av dette dokumentet eller ved å kontakte eieren.

Andersen SEO Tjenester kan tillates å beholde personlige data i en lengre periode når brukeren har gitt samtykke til slik behandling, så lenge samtykket ikke trekkes tilbake. Videre kan eieren være forpliktet til å beholde personlige data i en lengre periode når det er påkrevd for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller etter ordre fra en myndighet.

Når oppbevaringsperioden utløper, vil personlige data bli slettet. Derfor kan retten til tilgang, retten til sletting, retten til rettelse og retten til dataportabilitet ikke håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

9. Rettigheter i henhold til GDPR

Brukere har visse rettigheter når det gjelder deres data som behandles av Andersen SEO Tjenester. Spesielt har brukere rett til følgende:

 • Trekke tilbake samtykke når som helst. Brukere har rett til å trekke tilbake samtykke der de tidligere har gitt sitt samtykke til behandlingen av personopplysningene sine.
 • Gjøre innsigelse mot behandlingen av data. Brukere har rett til å protestere mot behandlingen av data hvis behandlingen utføres på en annen juridisk basis enn samtykke. Ytterligere detaljer er gitt i den dedikerte seksjonen nedenfor.
 • Få tilgang til data. Brukere har rett til å få vite om dataene deres behandles av eieren, få avsløring om visse aspekter av behandlingen og få en kopi av dataene som behandles.
 • Verifisere og søke retting. Brukere har rett til å verifisere nøyaktigheten av dataene sine og be om at de oppdateres eller rettes.
 • Begrense behandlingen av dataene sine. Brukere har rett, under visse omstendigheter, til å begrense behandlingen av dataene sine. I dette tilfellet vil ikke eieren behandle dataene deres til noe annet formål enn lagring.
 • Få personopplysningene sine slettet eller på annen måte fjernet. Brukere har rett, under visse omstendigheter, til å få slettet personopplysningene sine fra eieren.
 • Motta dataene sine og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig. Brukere har rett til å motta dataene sine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, overføre dem til en annen behandlingsansvarlig uten hindringer. Denne bestemmelsen gjelder forutsatt at dataene behandles automatisk, og at behandlingen er basert på brukerens samtykke, på en kontrakt som brukeren er en del av, eller på forkontraktslige forpliktelser.
 • Sende inn en klage. Hvis du har uløste bekymringer, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Eventuelle forespørsler om å utøve brukerrettigheter kan rettes til Andersen SEO Tjenester gjennom kontaktopplysningene som er oppgitt i dette dokumentet. Disse forespørslene kan utøves uten kostnad og vil bli behandlet av eieren så tidlig som mulig og alltid innen en måned.

Hvis brukeren har problemer med databehandlingen utført av Andersen SEO Tjenester, kan brukeren sende en henvendelse til nasjonalt tilsynsmyndighet.

10. Endringer til denne personvernerklæringen

Andersen SEO Tjenester forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst ved å informere sine brukere på denne siden og eventuelt innenfor denne nettsiden og/eller – så langt det er teknisk og juridisk mulig – sende en melding til brukere via de kontaktopplysningene som er tilgjengelige for Andersen SEO Tjenester. Det anbefales på det sterkeste å sjekke denne siden jevnlig og henvise til datoen for den siste endringen som er oppført nederst.

Hvis endringene påvirker behandlingsaktiviteter basert på brukerens samtykke, vil Andersen SEO Tjenester samle inn nytt samtykke fra brukeren, når det er nødvendig.

Sist oppdatert: 26. februar 2024.

Skroll til toppen