Logo for Andersen SEO Tjenester i Oslo

Hvordan måle suksessen til ditt SEO-byrå

Når du samarbeider med et SEO-byrå for å forbedre rangeringen av nettstedet ditt i søkemotorresultatene, er det viktig å kunne måle suksessen av arbeidet deres. Det er flere måter å gjøre dette på, og her er noen av metodene vi anbefaler i 2024.

Organisk nett-trafikk


Økning i o
rganisk trafikk er en viktig indikator på at SEO-byrået gir resultater. Organisk trafikk refererer til besøk på nettstedet som kommer fra søkemotorer, og ikke fra betalt annonsering eller sosiale medier. Du bør se en gradvis økning i organisk trafikk etter hvert som SEO-arbeidet skrider frem. Dette kan måles ved å bruke Google Analytics eller andre analyseverktøy som gir deg informasjon om hvor trafikken kommer fra.

Søkeord-rangeringer


Søkeord-rangeringer er en annen indikator på et byrås suksess. Du bør se en økning i rangeringene til søkeord etter hvert som arbeidet til et SEO-byrå utvikler seg. Søkeord-rangeringer er imidlertid ikke alltid den mest nøyaktige måten å måle suksess på, siden algoritmeendringer og konkurranse kan påvirke dem betydelig. Det kan imidlertid være lurt å følge med på rangeringene til enkelte søkeord og sammenligne dem med konkurrentene dine for å se hvordan du ligger an.

Konverteringsrate


Konverteringsrate er prosentandelen av besøkende på nettstedet som fullfører en ønsket handling, for eksempel å registrere seg for en e-postliste, kjøpe et produkt eller fylle ut et kontaktskjema. En økning i konverteringsraten indikerer at SEO-byrået bidrar til å tiltrekke kvalifiserte leads.

ROI


ROI, som står for engelske “return on investment”, er et begrep som brukes til å måle lønnsomheten av en investering. Ved å følge med på ROI, kan du evaluere om byrået oppfyller disse målene, og om de gir deg verdi for pengene du investerer. Måling av ROI gir innsikt i hvor effektivt et byrå er. Hvis ROI er høyt, betyr det at den digitale markedsføringen har vært lønnsom, og at investeringen har gitt positiv avkastning. 

Det er imidlertid viktig å huske at ROI ikke gir en komplett oversikt over verdien av SEO-arbeid. SEO-tiltak har ofte langsiktige fordeler som ikke umiddelbart reflekteres i ROI.

KPI-er


KPI står for “Key Performance Indicator” og er en metode for å evaluere om et byrå eller en ansatt presterer i henhold til visse mål og målsetninger. KPI-er er tallfestede målinger som brukes for å kvantifisere fremgang og suksess, og er vanligvis knyttet til virksomhetens overordnede mål. Når du har ansatt et byrå, er det viktig å ha målbare KPI-er. Dette kan omfatte konkrete mål som antall leads, trafikk til nettstedet ditt eller antall salg.

Tilbakemeldinger fra kunder kan også gi verdifull innsikt i suksessen til SEO-byrået ditt. Hvis kundene dine gir positive tilbakemeldinger om nettstedets synlighet er det en sterk indikator på at byråets arbeid er vellykket.

Måling av suksessen til ditt SEO-byrå er en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer. Organisk trafikk, søkeord-rangeringer, konverteringsrate, KPI-er og avkastning er alle viktige faktorer. Husk derimot å være tålmodig og gi byrået tid til å gi resultater, da SEO-resultater ikke kommer over natten.

Slik evaluerer du et SEO-byrå og deres resultater.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skroll til toppen