Logo for Andersen SEO Tjenester i Oslo

Googles algoritmer: 10 største endringer til SEO

Googles algoritmer endres kontinuerlig for å gi brukerne de mest relevante og nyttige søkeresultatene. Algoritme-endringer hos Google refererer til endringer som søkemotoren gjør, som bestemmer hvilken rekkefølge søkeresultater skal vises og hvilke nettsteder som skal vises i søkeresultater.

Google gjennomfører minst 500-600 endringer årlig til sine søkealgoritmer. De fleste av endringene er små, men av og til kommer store endringer som påvirker hvordan søkemotoroptimalisering (SEO) utføres. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de ti største endringene til Googles algoritmer gjennom tidene og hvordan de har endret SEO for godt.

1) Florida (2003)

I Googles tidlige dager begynte webmastere å finne SEO-hacks og triks for å rangere høyt i søkeresultater. Et av disse var ved å stappe så mange søkeord (nøkkelord) inn på nettsiden som man klarte, og på denne måten få siden til å rangere høyt for nesten alle søkeord eller søkefraser. Det utviklet seg til en konkurranse om hvem som kunne fylle nettstedet med flest søkeord. Nettstedene med flest gjentatte søkeord vant, og steg til toppen av Googles søkeresultater. I november 2003 kom den første oppdateringen til Googles algoritmer. Den fikk kodenavnet Florida og gjorde at denne praksisen ble mer eller mindre ubrukelig.

2) Panda (2011)

Panda var rettet mot nettsteder med duplikat- eller plagiert innhold. Etter denne oppdateringen har det blitt svært viktig for SEO-byråer og innholdsskribenter å ikke bruke duplikatinnhold som finnes andre steder på nettet.

3) Penguin (2012)

Penguin hadde ett enkelt mål: å straffe nettsteder med unaturlige tilbakekoblinger. Nettsteder med mistenkelige mengder tilbakekoblinger ble straffet, noen til og med fjernet helt fra søkeresultatene. Mange bedrifter rapporterte at de mistet alt salget over natten da nettstedet ble straffet etter Penguin.

4) Hummingbird (2013)

Hummingbird hadde til formål å bedre forstå søkernes hensikt. Denne oppdateringen gjorde det også mulig for nettsteder å vises for søkeord selv om de eksakte søkeordene ikke fantes på nettstedet. Dette ble oppnådd gjennom avansert språkprosessering som bedre tolket LSI-søkeord og synonymer.

5) Mobilegeddon (2015)

Dette var den første av tre store mobiloppdateringer som flyttet Googles fokus fra PC til mobil. Alle nettsteder er i dag rangert basert på hvor optimaliserte de er for mobil, og hvor brukervennlige nettsidene er når de åpnes via telefon. Lastehastigheten til nettstedet på telefon er også en viktig faktor for SEO i dag.

Mobilegeddon oppdatering fra Google
Mobilegeddon skapte store overskrifter i både Norge og internasjonalt.

6) BERT (2019)

Da BERT ble lansert i 2019 var det den største endringen innen søketeknologi siden RankBrain i 2015. BERT, som er forkortelse for “Bidirectional Encoder Representations from Transformers”, introduserte ny kunstig intelligens for å bedre forstå søkeforespørsler. Under BERT-kunngjøringen beskrev Googles visepresident for søk, Pandu Nayak, hvordan Google tidligere hadde slitt med søk som “can you get medicine for someone pharmacy”. Etter utgivelsen av BERT forstår Google nå søkerens hensikt bedre. Det er anslått at BERT påvirker ti prosent av alle Google-søk.

7) Venice (2012)

Formålet med Venice-oppdateringen var å gi søkeresultater basert på søkerens lokalisering. Denne oppdateringen har hatt stor innvirkning på måten lokal SEO gjennomføres og Venice gjorde det langt lettere for lokale virksomheter å bli funnet i søk.

8) RankBrain (2015)

RankBrain bygde videre på Hummingbird-oppdateringen og var en stor endring i Google-søk. RankBrain introduserte kunstig intelligens til søk og gjorde Google bedre i stand til å forstå søkeforespørsler, selv når søket besto av hint. Hvis du for eksempel søker etter “raskeste løper”, vil Google nå gi deg resultatet “Usain Bolt”, da Google antar at det er informasjonen du spør om. RankBrain gjorde Google mer rustet til å forstå kompliserte søk og i stand til å svare bedre på spørsmål.

9) Pirate (2012)

Pirate-oppdateringen hadde som formål å straffe nettsteder som tilbød piratkopiert innhold eller på andre måter brøt opphavsretten. Millioner av nettsteder som hadde brutt opphavsretten ble påvirket og mange ble tatt vekk fra Googles søkeresultat. Blant annet nettsteder som hadde tidligere brutt Digital Millennium Copyright Act (DCMA) fikk en lavere rangering blant søkeresultat.

10) Jagger (2005)

Jagger ble lansert for å bekjempe uetiske SEO-teknikker som manipulerte rangeringen i søkeresultat. Blant annet ble nettsteder med irrelevante tilbakekoblinger eller tilbakekoblinger fra spam-nettsider straffet. Nettsteder med plutselig store mengder nye tilbakekoblinger ble også straffet, blant annet for å stanse praksisen med kjøp av tilbakekoblinger. Duplikatinnhold på flere domener ble også straffet ved denne oppdateringen.

Andre store oppdateringer inkluderer Big Daddy (2006), Vince (2009), Caffeine (2010), May Day (2010), Possum (2016) og Medic (2018). Det er også en lang rekke nyere oppdateringer. I 2021 kom det for eksempel tre større endringer til Googles algoritmer, som er med på å endre hvordan det jobbes med SEO. Du kan lese mer om disse her.

Tidslinje for SEO Googles algoritmer

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skroll til toppen