Hvordan ta rett kanalvalg for markedsføring i sosiale medier

Hvordan velge rett kanal for digital markedsføring

Valget av riktig kanal er av avgjørende betydning for å kunne nå den ønskede målgruppen.