Logo for Andersen SEO Tjenester i Oslo

Stor Google-lekkasje: Bekrefter at sjokklekkasjen er ekte

I det som kan være tidenes største Google-lekkasje, har rundt 2500 interne dokumenter fra Google blitt lekket. Dokumentene gir innsikt i selskapets svært hemmelige søkealgoritme og har blitt bekreftet som autentiske av Google.

Lekkasjen har fått stor oppmerksomhet i SEO-bransjen. Denne artikkelen undersøker implikasjonene og presenterer viktige innsikter fra dokumentene.

Google svarer

Google har bekreftet autentisiteten av de lekkede dokumentene som nå sirkulerer på nettet. Selskapet hadde inntil nylig nektet å kommentere materialet. Selv om informasjonen kan være utdatert, gir den verdifulle indikasjoner på Googles rangeringsalgoritme.

Google-talsperson Davis Thompson kommenterte til The Verge: “Vi vil advare mot å trekke feilaktige konklusjoner om søk basert på informasjon som er tatt ut av kontekst, utdatert eller ufullstendig.” Han understreket at Google har delt omfattende informasjon om hvordan søk fungerer og hvilke faktorer som vektlegges. Samtidig beskytter selskapet integriteten til resultatene mot manipulasjon.

Viktige SEO-avsløringer

Lekkasjen har avslørt flere faktorer som Google samler inn og potensielt bruker i sin søkemotoralgoritme, til tross for tidligere benektelser. Her er noen av de mest bemerkelsesverdige avsløringene:

 1. Klikkdata: Dokumentene antyder at Google bruker klikkdata, inkludert hvor lenge brukere oppholder seg på en side, som en rangeringsfaktor. Dette står i kontrast til Googles tidligere uttalelser. Lekkasjen viser at Google måler klikkfrekvens og bruker denne informasjonen til å vurdere sidens relevans.
 2. Brukerdata fra Google Chrome: Til tross for benektelser om at data fra Google Chrome brukes i søkerangeringer, viser dokumentene at slik informasjon faktisk kan være en del av rangeringskriteriene. Dette inkluderer data samlet fra interaksjoner med nettsider gjennom Chrome-nettleseren.
 3. Nettstedets autoritet: Google har avvist å bruke en funksjon for å måle et nettsteds autoritet. Lekkasjen viser imidlertid at en slik funksjon, kalt sideautoritet (”Site Authority”), eksisterer og brukes til å rangere nettsider basert på deres autoritet. Det kan tenkes at denne scoren påvirkes av domeneautoritet.
 4. Whitelist-moduler: Dokumentene antyder at Google implementerer “whitelists” for visse temaer, som valg og pandemi-relaterte søk. Dette kan bety at Google prioriterer visse kilder, som pålitelige helsemyndigheter.
 5. Forfatterinformasjon: Navnet på artikkelforfattere, kjent som “byline”, brukes for å vurdere troverdigheten til innholdet, til tross for tidligere benektelser fra Google. Dokumentene indikerer at forfatterens identitet og rykte kan påvirke rangeringen.
 6. Sidehistorikk: Google lagrer en kopi av alle versjoner av en side som har blitt indeksert. Selv om bare de siste 20 endringene vurderes, gir dette Google muligheten til å spore historiske endringer. Dette kan være viktig for å vurdere konsistens og kvalitet over tid.
 7. Diversitet og relevans av lenker: Lekkasjen viser at mangfoldet og relevansen av lenker til en nettside fortsatt er viktige faktorer i Googles rangeringsalgoritme. En nettside med mange ulike og relevante lenker har større sjanse for å rangere høyt.
 8. Innholdskvalitet og originalitet: Innholdets kvalitet og originalitet er sentrale faktorer. Lekkasjen indikerer at Google gir poeng til innhold basert på originalitet og evne til å engasjere brukere, spesielt for helse og nyheter.

Konsekvenser for SEO-bransjen

Disse avsløringene har store konsekvenser for SEO-bransjen. Ved å avdekke faktorene Google vurderer, kan SEO-eksperter finjustere strategiene sine. Det er viktig å merke seg at dokumentene ikke avslører hvordan elementene vektes i søk, eller om informasjonen fortsatt er relevant.

SEO-ekspertene Rand Fishkin og Mike King har publisert analyser av dokumentene. King påpeker at lekkasjen gir innsikt i faktorene Google vurderer, men mangler spesifikasjoner om vektleggingen. Dette gjør det vanskelig å konkludere hvordan man best kan optimalisere.

Praktiske råd for SEO-spesialister

Basert på de lekkede dokumentene kan SEO-eksperter forbedre sine strategier:

 1. Optimalisering for engasjement: Klikkdata og brukerengasjement ser ut til å være viktige faktorer. Innhold bør utformes for å holde brukerne engasjert. Dette kan inkludere bruk av media, interaktive elementer, og relevant innhold. I 2023 anså vårt byrå brukerengasjement som en av de 10 viktigste faktorene for SEO.
 2. Etablere autoritet: Produser høykvalitetsinnhold som andre nettsteder ønsker å linke til. Samarbeid med anerkjente forfattere og eksperter for å øke troverdigheten.
 3. Diversifisering av lenkeprofil: Sørg for at nettstedet har en variert og relevant lenkeprofil. Skaff lenker fra forskjellige kilder og sikre at de er relevante for innholdet. Husk å prioritere nettsider som kan gi en høy lenkeautoritet.
 4. Overvåking av innholdshistorikk: Google kan spore historiske endringer på nettstedet. Sørg for at oppdateringer og endringer opprettholder kvalitet og relevans.
 5. Forståelse av Whitelist-moduler: Visse emner kan være underlagt spesifikke Whitelist-moduler. For sensitive emner som helse og politikk, sørg for at kildene er troverdige og autoritative.

Vår konklusjon

Den massive lekkasjen av Googles interne dokumenter gir unik innsikt i selskapets søkemotoralgoritme. Selv om informasjonen må tolkes forsiktig, gir den SEO-eksperter en mulighet til å forstå hva Google kan prioritere. For de som er avhengige av trafikk, representerer dette en mulighet til å optimalisere og forbedre synligheten på nett.

Ved å integrere disse innsiktene i SEO-strategier kan virksomheter forbedre rangeringer og øke trafikken. Lekkasjen markerer en betydningsfull utvikling i forståelsen av Googles søkemotor og gir SEO-bransjen viktig innsikt for fremtidig optimalisering.

SEO-spesialist Erfan Azimi har tatt på seg ansvaret for lekkasjen og forteller mer om dette i videoen under.

Relaterte innsikter

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skroll til toppen